Pravidla a ustanovení závodu Hornettlon.cz

Pořadatel: Mimoňští Sršni, z.s., IČ 228 622 42, Střelnice 2277, Česká Lípa 470 01, kontakt [email protected]

Ředitel závodu: Ondřej Litresits, tel.: 607 232 058, [email protected]

Termín konání: Sobota 17. června 2023 (závodí se za každého počasí)

Místo konání: Hradčany, město Ralsko (GPS 50.6184811N, 14.7165931E)

Přihlášky: na webu Hornettlon.cz / Registrace

Kancelář závodu: Hangár na letišti

Pravidla pro dětské kategorie jsou na konci...

Harmonogram:

 • Akreditace závodníků v místě startu: 9:30 - 12:15
 • Ukládání věcí do depa: 09:30 - 12:45
 • Rozprava před závodem: 12:30
 • Start závodu: 13:00
 • Vyhlášení výsledků: 16:30 (do 30 min po doběhnutí posledního závodníka)

Kategorie:

 • Elite Muži
 • Elite Ženy
 • Triatlon Muži
 • Triatlon Ženy
 • Kvadriatlon Muži
 • Kvadriatlon Ženy
 • Triatlon tým
 • Kvadriatlon tým
 • Handi tým

Minimální počet závodníků v týmu jsou dva a v disciplínách se střídají. Při plném počtu závodníků každý absolvuje jednu disciplínu. Tým absolvuje závod štafetovým způsobem.

V případě vyššího zájmu budou kategorie rozšířeny dle věku závodníků.

Startovné:

 • Jednotlivci - 400 Kč // 500 Kč // 600 Kč*
 • Triatlon tým - 750 Kč // 900 Kč // 1050 Kč*
 • Kvadriatlon tým - 1000 Kč // 1200 Kč // 1400 Kč*
 • Handi tým - 1200 Kč// 1500 Kč // 1800 Kč* (v týmu 4 závodníci a jeden musí být hendikepovaný)

Cena startovného se liší dle termínu zaplacení (není vázaná na termín registrace)!

* Startovné je nevratné a přenosné. Závodníci, kteří nemají zaplacené startovné před závodem (online) nebo se přihlašují na místě nemají nárok na tašku a poukaz na jídlo a nápoj.

 • Pořadatel je oprávněn se rozhodnout, že startovné některým závodníkům odpustí.
 • Slevu ze závodu je možno uplatnit pouze při on-line registraci. Slevu nelze uplatnit na místě.
 • Termíny změny ceny startovného jsou uvedeny u registrace.

Tratě:

 • Plavání - 500 m v Hradčanském rybníku
 • Horské kolo - 20 km v okolí Velké Bukové (povinná přilba)
 • In-line brusle - 11 km na letišti Hradčany (2 okruhy, povinná přilba, doporučeny chrániče loktů, kolen a dlaní)
 • Běh - 5 km v okolí Hradčanských rybníků (trať tam a zpět)

Ceny: 

Pro první tři v každé kategorii.

Fotografie:

 • Registrací do soutěže Hornettlon.cz souhlasí závodníci s pořizováním fotografií a jejich publikací pro prezentaci soutěže a občanského sdružení.
 • Všechny fotografie, které budou pořízeny během závodu organizátory a dobrovolníky, jsou duševním majetkem občanského sdružení Mimoňští Sršni, které je bezplatně poskytne závodníkům ke stažení a bude je používat k propagaci soutěže.
 • Na smazání nebo nepublikování fotografie lze podat žádost. Na fotografii musí být žadatel nebo jeho syn/dcera. Ředitel soutěže spolu s hlavním fotografem prozkoumají oprávněnost požadavku a provedou patřičné kroky.

Pravidla: 

Obecná část:

 1. Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí.
 2. Závodníci jsou povinni řídit se pokyny organizátorů a dbát pravidel silničního provozu.
 3. Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené.
 4. Závodník je zodpovědný za absolvování celé trati závodu včetně počítání okruhů. Při nedodržení je závodník diskvalifikován nebo penalizován.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných okolností.
 6. Pro účast závodníků mladších 18 let je nutný souhlas a prohlášení zákonných zástupců. Formulář je ke stažení na webových stránkách.
 7. Při akreditaci je závodník povinen podepsat prezenční listinu.
 8. Závodník je povinen se nechat označit (popsat) startovním číslem podle pokynů pořadatele.
 9. Závodník nesmí blokovat jiného závodníka nebo činit náhlé změny směru tak, aby křížil dráhu jiného závodníka, a musí dodržovat ostatní zásady v duchu fair-play.
 10. Závodník musí absolvovat celou trať tak, jak ji vyznačil pořadatel. Jestliže trať opustí, musí se na ni vrátit v tom místě, ve kterém ji opustil.
 11. Sporné záležitosti, které nejsou řešeny pravidly, řeší pořadatel.
 12. Nádoby na jídlo a nápoje, které jsou závodníkem používány během závodu, musí být z nerozbitných materiálů.
 13. Závodník je povinen se chovat šetrně k životnímu prostředí a neodhazovat odpadky mimo trať (odhodit je tak, aby je mohli organizátoři bez problémů najít a uklidit).
 14. V případě odstoupení ze závodu je závodník povinen tuto skutečnost bez prodlení oznámit pořadateli.
 15. Trasy pro všechny kategorie jsou stejné.

Pro depo:

 1. Jízda na kole v depu je zakázána.
 2. Do depa mají přístup jen organizátoři a závodníci.
 3. V depu na letišti budou kola od závodníků odebírat a ukládat na stojany organizátoři.
 4. Závodníci nesmí při práci v depu bránit v pohybu po depu ostatním závodníkům.
 5. Závodníci nesmí manipulovat s vybavením ostatních závodníků v depu.
 6. Během závodu mohou být v depu umístěny pouze ty věci, které závodník při závodu používá.
 7. V depu bude zajištěno hlídání kol a osobních věcí (není zajištěna ochrana před deštěm).

Plavecká část:

 1. Při plavání je zakázáno používat dodatečné nadlehčovací pomůcky, rukavice, ploutve a šnorchly.
 2. Oblečení pro plavání tvoří:

  • Pro muže: Neprůsvitné plavky nebo neopren.
  • Pro ženy: Neprůsvitné jednodílné nebo dvoudílné plavky nebo neopren.
  • Neopren je povolen pro všechny jen při teplotě vody do 18 °C. V kategorii Elite je povolen vždy.
 3. Závodník může použít při plavání libovolný plavecký způsob, příp. šlapat vodu nebo splývat. Je dovoleno jít (běžet) po dně při startu a před cílem.
 4. Způsob startu je z vody na pokyn osoby určené pořadatelem.
 5. Při míjení časomíry závodník dbá ve vlastním zájmu na to, aby byl časomírou zaznamenán - např. zpomalí, případně nahlásí své číslo.
 6. Časový limit pro absolvování plavecké části je 45 minut. Po tomto limitu může závodník dále pokračovat v závodu, nemá však zaručeno měření plaveckého mezičasu.

Cyklistická část:

 1. Závodník smí na trati jít pěšky a kolo vést nebo nést, avšak tak, aby nepřekážel.
 2. Všichni závodníci musí mít přilbu bezpečně zapnutou od té chvíle, kdy sundají kolo ze stojanu (na začátku cyklistické části), až do chvíle, kdy kolo předají organizátorům (na konci cyklistické části). V případě jízdy bez helmy bude závodník / tým diskvalifikován.
 3. Závodník je zodpovědný za technický stav svého kola.
 4. Kolo nesmí mít mechanismus, který by jej urychloval.
 5. Závodník musí absolvovat celou trať s jedním kolem (bicyklem). Může však svépomocí nebo za pomoci jiného závodníka odstraňovat vzniklé závady, a to i výměnou jednotlivých součástí.
 6. Délka cyklistické části je cca 20 km.
 7. Při míjení časomíry závodník dbá ve vlastním zájmu na to, aby byl časomírou zaznamenán - např. zpomalí, případně nahlásí své číslo.
 8. Časový limit pro absolvování cyklistické části není stanoven.

In-line část:

 1. Při in-line části je doporučené použití kompaktní a homologované cyklistické nebo in-line přilby. V případě jízdy bez přilby bude závodník / tým diskvalifikován.
 2. Délka in-line části je cca 11 km.
 3. Při míjení časomíry závodník dbá ve vlastním zájmu na to, aby byl časomírou zaznamenán - např. zpomalí, případně nahlásí své číslo.
 4. Je zakázáno hákování. V případě jízdy v háku (závodníkem nebo i ne závodníkem) bude závodníkovy / týmu uložena penalizace 10min. V případě přetrvávajícího hákování bude závodník / tým diskvalifikován.
 5. Časový limit pro absolvování in-line části není stanoven.

Běžecká část:

 1. Na trati běhu může závodník běžet i jít.
 2. Délka běžecké části je cca 5 km.
 3. Při míjení časomíry závodník dbá ve vlastním zájmu na to, aby byl časomírou zaznamenán - např. zpomalí, případně nahlásí své číslo.
 4. Časový limit pro absolvování běžecké části není stanoven.

Diskvalifikace (vyřazení závodníka ze závodu):

 1. Nastane v případě, že závodník zásadním způsobem poruší výše uvedená Pravidla závodu, např. nepoužije cyklistickou přilbu či neabsolvuje celou trať.
 2. Dále bude závodník diskvalifikován, pokud se chová nesportovně, např. uráží jiné závodníky nebo pořadatele.
 3. Vyřazen ze závodu bude také závodník, který svým chováním vážně narušuje bezpečnost ostatních závodníků.
 4. Diskvalifikace může být udělena i zpětně, nebylo-li možno z objektivních důvodů udělit diskvalifikaci okamžitě, nebo bylo-li porušení pravidel zjištěno později.

Protesty:

Protest je podáván proti chování závodníka nebo proti podmínkám závodu.

 1. Závodník může podat písemný protest řediteli závodu se vkladem 300,- Kč, nejdéle do 15 minut po vyvěšení neoficiálních výsledků a pod podmínkou, že tento protest již nebyl ředitelem projednáván a nebylo k tomu učiněno rozhodnutí. Protest řeší ředitel závodu a následně vydává rozhodnutí, které nemá odvolání.
 2. Protesty týkající se způsobilosti závodníka a tratí musí být podány řediteli závodu před startem závodu. Závodník, proti kterému byl vznesen protest, může závodit. Rozhodnutí o protestu bude učiněno před vyhlášením výsledků závodu.
 3. Závodník, který protestuje proti chování jiného závodníka nebo vybavení jiného závodníka, musí podat protest řediteli závodu písemně do 15 minut po doběhnutí do cíle.
 4. Protesty týkající se chyb v časomíře musí být doručeny řediteli závodu do 15 minut od zveřejnění neoficiálních výsledků.

Protest musí obsahovat tyto informace:

 1. údajně porušené pravidlo,
 2. místo a přibližný čas údajného porušení,
 3. osoby, které se údajného porušení zúčastnily,
 4. jména a podpisy svědků údajné události,
 5. popis údajné události včetně nákresu, je-li to možné.

Dětské závody:

Harmonogram

 • Akreditace závodníků v kanceláři závodu o 8:00 do 09:30\
 • Ukládání věci do depa 9:00 – 9:45\
 • Rozprava před závodem 9:45\
 • Start dle kategorii 10:00 a déle\
 • Vyhlášení výsledků 16:30

Kategorie:

 • Žáci / Žákyně 8 – 9 let
 • Před žáci / žákyně 10 – 11 let
 • Mladší žáci / žákyně 12-13 let
 • Starší žáci / žákyně 14 - 16 let *Rozhodující je rok narození dítěte

Startovné:

 • První vlna 200 kč
 • Druhá vlna 250 kč
 • Na místě 300 kč
  *Terminy vlna jsou vždy uvedeny u registrací

Tratě\

 • Žáci / Žákyně - plavání 100m / MTB 2km / Běh 1 km\
 • Před žáci / žákyně - p 200m / MTB 4km / Běh 2km\
 • Mladší žáci / žákyně - p 300m / MTB 6km / Běh 2km\
 • Starší žáci / žákyně - p 400m / MTB 8km / Běh 3km
 • Neoprén je povolen za každého počasí. Plavecká část závodů se ruší při teplotě vody nižší 17,9 °C
  Povinná cyklistická přilba
 • Závodník je povinen předat pořadateli při převzetí startovního balíčku písemný souhlas zákonného zástupce. Bez odevzdání písemného souhlasu nebude závodník připuštěn na start závodu a již uhrazené startovné propadne ve prospěch pořadatele. Formulář „Prohlášení zákonného zástupce účastníka závodů“
 • Závodník kategorie žáci žákyně může být doprovázen na všech distancích závodu jednou dospělou osobou a může použít plaveckou pomůcku - např. plavecký pásek, ježka, desku, nafukovací rukávky, nafukovací vestu apod.
 • Zákonný zástupce závodníka vyjadřuje online registrací souhlas s propozicemi závodu